Rīgas Brāļu kapu SVĒTĀS UGUNS terases iesēduma avārijas stāvokļa novēršana

Īss veikto darbu apraksts:

Ņemot vērā objekta nozīmīgumu, sākotnēji bija jāveic detalizēta defektu vietu izpēte un analīze, iesēdumu un paliekošo deformāciju rašanās faktoru novēršanas risinājumu apzināšana. Principiāla ūdens novades/atvades risinājumu izpēte. Tika veikta konstrukciju kārtu iespējamo variantu analīze, lai objekts saglabātu augstu kvalitāti visā ekspluatācijas periodā.

Nozīmīgs process bija šūnakmeņa materiāla esošais novērtējums, izanalizējot veicamos pasākumus defektu novēršanai, kā arī pamatnes pilnīgai rekonstrukcijai, lai novērstu turpmāku iesēdumu rašanos, grunts nepiemēroto īpašību ietekmē. 

Šūnakmens seguma demontāžas darbi tika izpildīti ar īpašu pieeju un vērību, lai netiktu bojāts esošais, vēsturiski nozīmīgais, segums. 

Tika veikta esošās grunts izrakšana un aiztransportēšana uz atbērtni, kā arī sagatavota pamatne atrestaurētā šūnakmens seguma izbūvei. 

Restaurācijas darbu gaitā šūnakmens plāksnes tika rūpīgi attīrītas ar ūdens strūklu, ņemot vērā faktoru, ka mazgāšanai ir jānotiek pie spiediena, kas nerada paliekošus defektus šūnakmens seguma materiālam. Tīrīšanai tika izmantots biocīds, kā papildus tīrīšanas kompreses. Šūnakmens virsmas nostiprināšana tika veikta ar silīcijorganiskajiem nostiprinātājiem. Pēc atrestaurētā šūnakmens seguma  izbūves, virsmu apstrādāja ar ilgstošas iedarbības biocīdu. 

Bildes: 

KONTAKTI

Tālrunis: +371 26134910

E-pasts: info@globalproject.lv