Restaurācijas darbi

SIA Global Project veic pieminekļu restaurācijas darbus valstiski svarīgos objektos, piemēram, Brīvības pieminekļa ikgadējo aprūpi un Rīgas Brāļu kapu Svētās uguns terases iesēdum avārijas stāvokļa novēršanu, kas vienlaikus bija jāveic kompleksi ar būvdarbu izpildi. 

Restaurācija 

Restaurācija ir kultūras pieminekļa, kas laika gaitā mainījies vai sabojāts, atjaunošana sākotnējā izskatā.  

Objekta restaurācijas darbi ir atjaunošana tā pilnīgā skaidrībā, vai vismaz priekšstatā par tā pirmējo stāvokli. Restaurācijas metodes pilnībā balstās uz cieņu pret oriģinālajiem materiāliem,arheoloģiskajām liecībām, oriģinālā projekta un autentiskiem dokumentiem. 

Veicot restaurācijas darbus jāievēro vairāki pamatpricipi: pirms darba uzsākšanas obligāti ir jāveic pieminekļa izpēte un jābūt tā raksturojumam, kas obligāti jāiegrāmato. Esošās vēsturiskās liecības nedrīkst izpostīt, nedrīkst tās falsificēt vai arī radīt no jauna, attālinoties no tās patiesā izskata. Kvalitatīvā restaurācijā jebkāda iejaukšanās ir vajadzīga pēc iespējas mazāk, turklāt jebkāda iejaukšanās balstās uz stingru cieņu pret estētisko, vēsturisko un psiholoģisko godprātību pret kultūras mantojumu. 

KONTAKTI

Tālrunis: +371 26134910

E-pasts: info@globalproject.lv