Ceļu, ielu un stāvlaukumu projektēšana

SIA Global Project veic ceļu, ielu un stāvlaukumu projektēšanu. Mūsu speciālistu komanda palīdzēs realizēt Jūsu ieceri.

Šī tipa būvprojekti, atkarībā no vietējās pašvaldības būvvaldes Arhitektūras un Plānošanas uzdevumā prasītā, parasti tiek izstrādāti skiču vai tehniskā projekta stadijā, vai arī uz vienu noteikumu pamata, uzreiz abās stadijās. 

Skiču projekts 

Skiču projekts nav tik komplicēts, kā tehniskais projekts, attiecīgi tajā esošā informācija ir pietiekoša tālākai projektēšanai, jau tehniskā projekta stadijā, bet ne būvdarbu veikšanai.

Tehniskais projekts 

Tehniskais projekts atšķirībā no skiču projekta ir jau ar augstu detalizācijas pakāpi, jo uz tehniskā projekta pamata tiek veikti būvdarbi.

Būvniecību drīkst uzsākt, kad ir izstrādāts un vietējā pašvaldības būvvaldē akceptēts būvprojekts tehniskā projekta stadijā.

SIA Global Project nodrošina visu pakalpojumu kompleksu no projektēšanas uzsākšanai nepieciešamo dokumentu iegūšanas un projekta priekšizpētes, līdz būvvaldē akceptētam skiču vai tehniskajam projektam.

Mūsu speciālisti pārvalda jaunāko automatizētās projektēšanas programmatūru, kas ļauj ievērojami paātrināt projekta izstrādes gaitu vienlaicīgi nodrošinot augstu projekta kvalitāti.

KONTAKTI

Tālrunis: +371 26134910

E-pasts: info@globalproject.lv