Dzīvojamām mājām piesaistāmo zemes gabalu projektu/korekcijas projektu izstrāde

SIA Global Project ir liela pieredze piesaistāmo projektu izstrādē. Šī tipa projektus izstrādā gadījumos, ja daudzdzīvokļu mājai nav piesaistītā zemes gabala, zemei zem dzīvojamās mājas mainījies īpašnieks vai mainījies piesaistāmā zemesgabala statuss. 

Piesaistāmo zemes gabalu projekti tiek izstrādāti pirmreizējai reģistrācijai valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā, toties korekcijas projekti, jau konkrētu mērķu sasniegšanai, kā piemēram samazināt funkcionāli piesaistīto, faktiski neizmantoto, zemes gabalu platību.

KONTAKTI

Tālrunis: +371 26134910

E-pasts: info@globalproject.lv