Būvdarbu veikšana un teritorijas labiekārtošana

SIA Global Project piedāvā dažādu būvdarbu veikšanu, kas lielākoties saistīti ar piebraucamo ceļu un laukumu izbūvi, kā arī sniedz teritorijas labiekārtošanas un bruģēšanas darbu izpildi. 

SIA Global Project augsti novērtētā priekšrocība ir uzņēmuma specializācija gan projektu izstrādē, gan būvdarbu veikšanā, šie faktori ļauj nodrošināt visaugstāko kvalitāti abās saistītajās nozarēs. 

Ļoti svarīgi, lai apkārtējā vide ārpus telpām būtu sakopta un sakārtota, tādēļ piedāvājam teritorijas uzkopšanas darbus gan ziemā, gan vasarā.

KONTAKTI

Tālrunis: +371 26134910

E-pasts: info@globalproject.lv